sQuare

Đang tải trang...

FBTienIch.COM

Bài Viết

 

Chức năng:

    1) Đổi password.

    2) Đổi 2fa.

    3) Đổi hotmail(@hotmail.com, @outlook.com) chưa hỗ trợ email khác.

    4) Xóa hotmail cũ.

    5) Xóa thiết bị đăng nhập cũ.

và 1 số chức năng phụ: xuất file .txt, xem lịch sử thay đổi thông tin quét mã nạp tiền QR ...

Xem cách sử dụng: https://youtu.be/LoeNHlvNj6Q

Free tool 1 ngày để mọi người test.

Link download: https://drive.google.com/.../1IiVFeKwUT0z2O8nHIS5QPI.../view

Các vấn đề về tool liên hệ riêng trong group(luôn support lúc 20h -22h hàng ngày)

Group Facebook: MaxShare Tool https://www.facebook.com/groups/279595694971476

Group Zalo: Bảo Hành MaxShare Tool https://zalo.me/g/jsngbs129

Số điện thoại liên hệ: 0349800217.